INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem strony i serwisu internetowego jest firma ZAAP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Sobieskiego 110 m 15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod nr KRS 121889, NIP 521-31-18-538, kapitał zakładowy 50 000 zł.
2. Korzystanie z serwisu ZAAP Sp. z o.o. oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen  towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Wszystkie produkty znajdujące się w naszej ofercie są fabrycznie nowe oraz objęte gwarancją producenta.

ZAMAWIANIE TOWARÓW

1. Zamówienia na towary oferowane na stronie internetowej przyjmowane są poprzez formularz na stronie internetowej, pod numerem telefonu: 22 853 01 18 /506 700 888 lub poprzez wysłanie maila z zamówieniem na adres: bok@zaap.com.pl
2. Zamówienia internetowe można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym. Zamówienia telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00
3. Do złożenia zamówienia internetowego nie jest wymagana rejestracja.
4. Po złożeniu zamówienia przez internet Klient otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie generowany przez serwis, list elektroniczny z potwierdzeniem przyjęcia  zamówienia.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
6. Przyjęcie do realizacji zamówienia następuje:
•    w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania
•    w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto ZAAP Sp. z o.o.
7. Do każdego realizowanego zamówienia dołączany jest dowód wydania towaru.
8. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia dowodu wydania towaru, Klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych koniecznych do jego realizacji. Anulowanie lub zmianę zamówienia należy zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 22 853 01 18 / 506 700 888 lub mailowo na adres: bok@zaap.com.pl

DOSTAWA TOWARU

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. (w przypadku przedpłaty).
2. Zamówienia dokonane w danym dniu realizowane są w przeciągu 72 godzin, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W okresie okołoświątecznym lub wakacyjnym termin ten może ulec wydłużeniu.
3. Firma ZAAP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Firmy, związanych z opóźnieniem dostawy przez Pocztę Polską lub firmę kurierską itp.
4. Koszty przesyłek wynoszą odpowiednio:
- 0 zł przy przedpłacie na konto
- 19,90 zł przy wysyłce za pobraniem (płatność u kuriera lub u listonosza)
5. W trakcie odbioru przesyłki kurierskiej Klient ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi, wpisać uszkodzenie na liście przewozowym i skontaktować się z pracownikiem Firmy ZAAP Sp. z o.o. Jest to warunek konieczny do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Wszystkie przesyłki są przed wysyłką kontrolowane przez naszych pracowników.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny( Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) z towaru zakupionego w naszej Firmie Klient może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Zwrot jest również możliwy w terminie 90 dni od daty odebrania przesyłki w przypadku, gdy produkt nie spełnił oczekiwań Klienta.
3. Towar powinien zostać odesłany przez Klienta wraz z dowodem wydania towaru, a także zapakowany w sposób chroniący oryginalne opakowanie przed zniszczeniem w czasie transportu.
4. Firma ZAAP Sp. z o.o. gwarantuje zwrot wartości produktu w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Koszty dostawy i odesłania towaru pokrywa Klient i nie podlegają one zwrotowi.
5. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia wcześniej wysłanego na koszt Firmy ZAAP Sp. z o.o., kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt dostawy według aktualnych cen dostaw.
6. Reklamowany towar należy odesłać pod adresem firmy. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi Klient. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji naprawiony lub nowy towar zostanie wysłany do Klienta na koszt Firmy ZAAP Sp. z o.o.
7. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy ZAAP Sp. z o.o. nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia produktu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu.
2. Zamieszczone na stronie internetowej i/lub ogłoszeniu wypowiedzi nie stanowią zapewnienia o szczególnych właściwościach produktu, lecz informują o efektach, które stosowanie suplementu diety wywołało wyłącznie u danej osoby.
3. Dla ochrony prywatności mogą zostać zmienione imiona i dane osobowe osób, których wypowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej i/lub ogłoszeniu.
4. Wszystkie dane klientów, podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji, będą przechowywane w chronionej bazie. Gwarantujemy, że nigdy, pod żadnym pozorem, nie zostaną  udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.883 z późn. zm.).
5. Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
6. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości mailowych związanych z przetwarzaniem zamówienia oraz informacji związanych z ofertą, promocjami, nowościami itp., o ile Klient nie zaznaczy braku takiej zgody w formularzu zamówienia.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres: bok@zaap.com.pl.
8. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na naszej stronie są własnością Firmy ZAAP Sp. z o.o. Ich kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

GlucoBurner